Zapisz się i otrzymaj dostęp do nagrania z Konferencji!

III Ogólnopolska Konferencja Neurologia w Praktyce – Współczesne Trendy Terapii

HOT TOPICS! & RED FLAGS!

Patronat
Honorowy:

Dostęp do nagrania do

21 maja 2021

DOSTĘPY DO NAGRAŃ WYSYŁAMY W ŚRODY ORAZ PIĄTKI!


 

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Kozubski


PATRONAT NAUKOWY:

Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

PROGRAM KONFERENCJI*

15 kwietnia 2021

SESJA I
cz. I

HOT TOPICS!

16:00-16:05

Rozpoczęcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

16:05- 17:35 BLOK: Bóle głowy

16:05-16:35

Migrena – nowości terapeutyczne

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

16:35-17:05

Gdy migrena przewlekła nie poddaje się leczeniu... Opis przypadku

dr n. med. Magdalena Nowaczewska - wykład sponsorowany

17:05-17:35

Klasterowy ból głowy

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

17:35-17:50

Wirtualna wystawa firm

17:50-18:50 BLOK: Udar mózgu

17:50-18:20

Tromboliza i trombektomia mechaniczna

prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak

18:20-18:50

Udary niedokrwienne u pacjentów bez migotania przedsionków

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

18:50-19:50 BLOK: Choroby obwodowego układu nerwowego

18:50-19:20

CIDP

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

19:20-19:50

MMN

dr n. med. Marta Lipowska

19:50

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

16 kwietnia 2021

SESJA I
cz. II

HOT TOPICS!

16:00-18:30 BLOK: Choroby demielinizacyjne OUN

16:00-16:30

Znaczenie wyboru terapii inicjującej dla pacjenta z SM w kontekście odległych efektów terapeutycznych

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa – wykład sponsorowany

 

16:30-17:00

Stwardnienie rozsiane

dr n. med. Robert Bonek

17:00-17:30

Szczepienia ochronne u pacjentów z SM leczonych terapiami modyfikującymi przebieg choroby, z szczególnym uwzględnieniem kladrybiny

dr hab. n. med. Alicja Kalinowska – wykład sponsorowany

17:30-18:00

NMO i NMO spectrum

prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko

18:00-18:30

MOG AD

dr hab. n. med. Wojciech Ambrosius

18:30-18:45

Wirtualna wystawa firm

18:45-19:45 BLOK: Choroba Parkinsona

18:45-19:15

Choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego – co nowego?

dr n. med. Karolina Popławska‑Domaszewicz

19:15-19:45

Pacjenci we wczesnym etapie choroby Parkinsona z uwzględnieniem szczególnych grup pacjentów z niewydolnością nerek

dr n. med. Witold Palasik – wykład pod patronatem

19:45-20:45 BLOK: Nowe doniesienia

19:45-20:15

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

20:15-20:45

COVID-19 - SARS-CoV-2 – objawy

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

20:45

Zakończenie drugiego dnia konferencji

17 kwietnia 2021

SESJA II

RED FLAGS!

09:00-10:00

Ostry ból głowy – diagnostyka i leczenie

dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

10:00-10:30

Stany zagrożenia życia w chorobach naczyniowych OUN

dr n. med. Marcin Wnuk

10:30-11:00

Stany zagrożenia życia w miastenii

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera‑Pruszczyk

11:00-11:15

Wirtualna wystawa firm

11:15-11:45

Stany zagrożenia życia w zespole Guillaina‑Barrégo

dr n. med. Adam Niezgoda

11:45-12:15

Stany zagrożenia życia w chorobie Parkinsona

dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska – grant naukowy

12:15-12:45

Neurologiczne stany zagrożenia życia w powikłaniach SARS‑CoV‑2

lek. med. Stanisław Słyk

12:45

Zakończenie drugiego dnia konferencji

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

* Wykładowcy w trakcie potwierdzania

DOSTĘP DO NAGRANIA

 

ZAUFAJ NASZEMU
DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!

 

Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów. Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.

Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi: Forum Pediatrii Praktycznej, Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej oraz Praktyczna Ortopedia i Traumatologia.

Nagrania wysyłamy w każdą środę oraz piątek na adres mailowy.

DOSTĘP MOGĄ OTRZYMAĆ WYŁĄCZNIE LEKARZE!

W PRZYPADKU PODANIA BŁĘDNYCH DANYCH NIE OTRZYMASZ DOSTĘPU DO WYDARZENIA.

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Rejestracja uczestników przez firmy farmaceutyczne / rejestracja wystawców:

Sylwia Kulikowska

Tel: 603 155 392

E-mail: sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Biuro obsługi klienta:

Tel: 61 66 55 774

E-mail: konferencje@forum-media.pl

Rejestracja indywidualna:

Krzysztof Olejniczak

Tel: 605 450 049

E-mail: krzysztof.olejniczak@forum-media.pl